Dovezile științifice arată că riscurile de mediu sunt responsabile pentru o mare parte a bolilor cardiovasculare, care este cea mai frecventă cauză de deces în Europa. O analiză a Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, oferă o privire de ansamblu asupra legăturii dintre mediu și bolile cardiovasculare, subliniind că abordarea poluării, a temperaturilor extreme și a altor riscuri de mediu sunt acțiuni rentabile pentru a reduce povara bolilor, inclusiv atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale.

Evaluarea AEM „Lupta cu bolile cardiovasculare — rolul factorilor de mediu în Europa” oferă o imagine de ansamblu asupra dovezilor privind determinanții de mediu ai bolilor cardiovasculare în Europa și răspunsurile corespunzătoare ale politicii UE. Analiza arată că reducerea expunerii la poluare și atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, precum și combaterea sărăciei energetice, pot reduce semnificativ povara bolilor cardiovasculare și a deceselor rezultate în Europa.

Studii recente indică faptul că cel puțin 18% din toate decesele cauzate de boli cardiovasculare din Europa sunt estimate a fi cauzate de factori cheie de mediu, inclusiv expunerea la poluarea aerului, temperaturi extreme, fumatul pasiv și plumb.

Analiza AEE notează, totuși, că această cifră este probabil o subestimare, deoarece nu ia în considerare expunerea la locul de muncă, poluarea fonică sau substanțele chimice toxice, altele decât plumbul. În plus, unii factori, cum ar fi poluarea luminoasă pe timp de noapte sau efectul combinat al expunerii la diferite substanțe chimice, sunt încă puțin înțeleși.

Analiza SEE evidențiază că riscurile de mediu pot fi prevenite, dar cetățenii individuali au posibilități limitate de a se proteja. Aceasta înseamnă că sunt necesare legi și reglementări, inclusiv cele stabilite de UE, și implementarea lor efectivă pentru a reduce povara bolii asupra mediului pentru toți cetățenii. În ciuda unor incertitudini și lacune în ceea ce privește datele, dovezile științifice susțin în mod solid reducerea expunerii la mediu ca o strategie rentabilă pentru reducerea bolilor cardiovasculare, concluzionează analiza SEE.

Evaluarea AEE privind mediul și bolile cardiovasculare face parte din activitatea agenției de sprijinire a implementării și monitorizării planului de acțiune al UE pentru zero poluare, care este una dintre inițiativele cheie din cadrul Pactului ecologic european.