“Conservation Carpathia”- 5 urși monitorizați prin GPS pentru a le înțelege comportamentul

Fundația “Conservation Carpathia” a demarat un proiect pilot de cercetare pentru îmbunătățirea activității de prevenire a conflictelor dintre urși și comunitățile din zona Carpaților Meridionali. Acest proiect presupune studierea și înțelegerea comportamentelor urșilor care creează probleme, iar Fundația va monitoriza cinci urși prin GPS. 

În perioada următoare Fundația Conservation Carpathia va captura cinci urși care coboară frecvent în preajma unor localități, le va monta colare GPS și-i va elibera imediat. Colarele au un soft integrat care permite configurarea diverselor informații virtuale digitale, cum ar fi conturul extern al localităților. Î

n momentul în care un urs cu colar se apropie din nou de localități sistemul trimite o alertă echipei de intervenție rapidă să poată interveni în cel mai scurt timp.

Proiectul își propune să studieze comportamentul urșilor care se apropie de sat în căutare de hrană, să elimine cauzele care-l atrag, și să găsească soluții pentru reducerea conflictelor dintre oameni și animalele sălbatice. Colarele GPS sunt dotate cu sisteme de desprindere automată, astfel încât la finalizarea studiului, sau mai devreme la comandă, acestea se vor elibera, iar datele stocate pe acestea urmând a fi analizate de echipa proiectului.

Zonele vizate sunt cele incluse în fondurile cinegetice 18 Râul Târgului, 22 Rucăr, 20 Stoenești, respectiv imediata vecinătate a comunelor Rucăr, Stoenești, Dragoslavele, Lerești, Bughea de Sus, județul Argeș.

Proiectul se derulează în baza Ordinului de Ministru al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care aprobă prin derogare acțiunile de capturare a 5 exemplare de urs și a autorizației de mediu aferente. Acțiunea face parte din eforturile Fundației Conservation Carpathia de a găsi soluții pentru reducerea conflictelor dintre oameni și animalele sălbatice, iar finanțarea este în principal privată.

„Fundația Conservation Carpathia pune accentul pe rezolvarea conflictelor acolo unde acestea apar, pe eliminarea cauzelor acestor conflicte și pe direcționarea individuală a urșilor care provoacă probleme. Prevenirea conflictelor dintre urși și oameni ar trebui să se bazeze în primul rând pe diminuarea și eliminarea surselor de atracție a urșilor din vecinătatea comunităților umane. Cercetarea urmărește identificarea și documentarea acestor surse de atracție în zona de studiu pentru a se putea acționa împreună cu autoritățile locale la eliminarea lor, și ulterior verificarea eficienței acțiunilor de eliminare a atractanților (deșeuri menajere sau animale, fructe neculese în livezi, animale domestice neprotejate, etc.). De asemenea, în paralel se dorește testarea eficienței diferitelor mijloace de prevenție și alungare a urșilor, respectiv a gardurilor electrice, alarmelor automate cu sunet și sau lumini, a celor bazate pe inteligență artificială, eficiența câinilor speciali gonitori sau a câinilor din rasa Ciobănesc Carpatin. Nu în ultimul rând se va analiza eficiența creării unor zone cu surse de hrană cvasi naturală (ex.: pajiște cosită cu pomi fructiferi pădureți în zonă mai îndepărtată de localități, care să rețină urșii pentru a nu mai avansa către sat). Sperăm că studiul va oferi mai multe informații despre comportamentul urșilor cu probleme și despre cauzele care au dus la schimbarea comportamentului, astfel încât măsurile de extragerea a urșilor să fie luate cu atenție și pe bază de argumente. Considerăm că Uciderea aleatorie a urșilor nu este o soluție bună pentru rezolvarea conflictelor, deoarece aceasta vizează de multe ori exemplarele găsite în habitatele naturale în păduri și care poate nu crează probleme comunităților”, explică Mihai Zotta, director conservare, Fundația Conservation Carpathia.

Studiul se efectuează în perioada noiembrie 2022–decembrie 2024, iar concluziile vor fi trimise autorităților de mediu, autorităților locale și altor factori interesați.